Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodnocení osobního stupně stresové zátěže

9. 2. 2006

V průběhu našeho života se dostáváme do životních situací, které jsou prostě součástí našeho života a způsobují stres. Je dobré si zrekapitulovat poslední dva roky svého života, uvědomit si tento fakt, neboť již samotné zamyšlení nad nimi a rozeznání těchto situací nám pomáhá je řešit.

V následujícím seznamu má každá náročná životní situace určitou důležitost, která je dána body závažnosti. Váha každé této události bude individuálně odlišná. Tato škála je ale sestavena na základě rozsáhlých a dlouholetých průzkumů, a proto vypovídá poměrně přesně o vlivu stresujících událostí na člověka. Orientační míru vlastní odolnosti si potom může určit každý sám.

Projděte si pozorně celý seznam a potom bod po bodu zakroužkujte ty události, které se v průběhu posledních dvou let u vás vyskytly. Jestliže se některá událost stala častěji než jednou, násobte hodnotu bodů závažnosti počtem opakování. Dílčí výsledky prostě sečtěte a získáte svůj osobní stupeň stresové zátěže, výsledek zjistíte v uvedené tabulce.

Přehled náročných životních situací:

1. smrt manžela/manželky

100

23. syn nebo dcera opouští domov

29

2. rozvod

73

24. neshody s tchýní nebo tchánem

29

3. rozchod s partnerem

65

25. mimořádný osobní úspěch

28

4. pobyt ve vězení

63

26. manželka vstoupila do zaměstnání nebo její odchod

26

5. úmrtí v nejbližší rodině

63

27. zahájení nebo ukončení školy

26

6. vlastní úraz nebo nemoc

53

28. změna životních podmínek

25

7. vlastní svatba

50

29. změna osobních zvyklostí

24

8. ztráta v zaměstnání

47

30. spory s nadřízeným

23

9. usmíření s partnerem

45

31. změna pracovních podmínek nebo doby

20

10. odchod do důchodu

45

32. změna bydliště

20

11. nemoc rodinného příslušníka

44

33. změna školy

20

12. těhotenství

40

34. změna trávení volného času

19

13. sexuální potíže

39

35. změna činností v církevní oblasti

19

14. příchod nového člena rodiny

39

36. změna ve společenské činnosti

18

15. změna postavení v zaměstnání

39

37. půjčka méně než 50 000 Kč

17

16. změna ve vlastní finanční situaci

38

38. změna návyků ve spánku

16

17. smrt blízkého přítele

37

39. změna četnosti rodinných setkání

15

18. změna zaměstnání

36

40. změna návyků v jídle

15

19. přibývání partnerských hádek

35

41. dovolená

13

20. půjčka větší než 50 000 Kč

31

42. vánoce

12

21. větší dluhy

30

43. nepatrné přestupky zákona

11

22. změna odpovědnosti v zaměstnání

29Výsledky:

Celková hodnota skóre

Pravděpodobnost onemocnění

Síla odolnosti proti stresu

150 - 199

nízká 9 - 33%

vysoká odolnost

200 - 299

průměrná 0 - 52%

hraniční odolnost

300 a více

vysoká 50 - 86%

nízká odolnost

Nyní jsme provedli sebediagnostiku náročných životních situací a zjistili, jak na tom jsme a zároveň poznali, které situace na cestě životem nás pravděpodobně potkají a jak silný mají stresový vliv. Znovu zdůrazňuji, že je vhodné nejenom odpovědět, ale i se zamyslet, protože to je prvním, významným a někdy i dostačujícím krokem k odstranění stresu.